Od ponad 16 lat opiekujemy się spuścizną po śląskim grafiku Pawle Stellerze, która jest własnością Muzeum Historii Katowic. Artysta w latach 1923-1925 studiował na Wydziale Grafiki pod kierunkiem Władysława Skoczylasa w ówczesnej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Zdobył złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu za drzeworyty „Typy polskie”.
Po sukcesie odniesionym w Paryżu, prasa francuska okrzyknęła Pawła Stellera polskim Dürerem, a polscy krytycy sztuki śląskim Skoczylasem.
Większość kolekcji przechowywanej przez MHK, to obiekty papierowe: archiwalia związane z artystą, jego prace od szkoły średniej przez studia i cały dorobek artystyczny, który sam zgromadził. Dzięki zapoznaniu się z wszystkimi jego pracami obecnymi w kolekcji, mogliśmy zaznajomić się z jego warsztatem artystycznym, poznać wszystkie techniki plastyczne jakie uprawiał, mieć w rękach każdy rodzaj twórczości artystycznej, jaki wyszedł spod jego rąk. Oprócz wielkiego doświadczenia konserwatorskiego, jakie zrodziło się dzięki tej współpracy, staliśmy się specjalistami w zakresie jego prac i bez trudu rozpoznawaliśmy jego autorskie odbitki drzeworytów i odbitki, które sporządzała jego żona, wykorzystująca oryginalne zachowane klocki drzeworytnicze, po śmierci artysty.
Zdobyta wiedza i doświadczenie skłoniły nas do napisania artykułu tyczącego się warstwy technologicznej jego prac, który został opublikowany w dwutomowej publikacji „Paweł Steller. Życie i twórczość (1895-1974)”, wciąż dostępnej w sklepiku muzealnym Muzeum Historii Katowic.​​​​​​​​​​​​​​
Aleksandra Ciesielczyk
konserwatorka dzieł sztuki
tel.: 691 947 315

Marek Ciesielczyk
konserwator dzieł sztuki
tel.: 603 261 690

AMC SZTUKA 
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki
Kraków
​​​​​​​