Pożar jest zjawiskiem rzadkim, ale najczęściej katastrofalnym w skutkach. W zbiorach archiwalnych i bibliotecznych również zbiera katastrofalne żniwo. Pomimo nowoczesnych metod ochrony, związanych z systemami przeciwpożarowymi i gaśniczymi, niezbędnym jest zadbanie o te elementy, które zwiększa szansę zabytkowych obiektów papierowych w kontakcie z ogniem. Nie zawsze możemy zapobiec katastrofom, ale wcześniejsze planowanie może złagodzić ich skutki.
Mamy doświadczenie (chciałoby się napisać - niestety) w koordynowaniu prac ratowniczych w zbiorach archiwalnych, które uległy spaleniu. Jest to bardzo skomplikowane działanie, wymagające współpracy wielu osób skupionych na jednym celu.​​​​​​​
Poniżej prezentujemy fragmenty naszego wykładu podczas międzynarodowej konferencji: „Ochrona Dziedzictwa Kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pandemiczne, klimatyczne i pożarowe. Dobre praktyki.” Konferencja odbyła się w Archiwum Narodowym w Krakowie.​​​​​​​
Podczas akcji ratowniczej, o jej sukcesie decyduje wiele elementów. Aby ją prawidłowo i jak najefektywniej przeprowadzić, dobrze jest mieć w sztabie kryzysowym osoby, które już wiedzą, doświadczyły, poznały. W związku z tym, że mamy zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczne doświadczenie, zachęcamy wszystkich opiekunów zbiorów papierowych do kontaktu z nami.
zobacz również:
▫️ Kolekcja Stellera
▫️ Jak dbać o dzieła sztuki
▫️ Kontakt
Aleksandra Ciesielczyk
konserwatorka dzieł sztuki
tel.: 691 947 315

Marek Ciesielczyk
konserwator dzieł sztuki
tel.: 603 261 690

AMC SZTUKA 
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki
Kraków
​​​​​​​